Bildet viser Strømsfoss sluse omkranset av følgende bygninger fra venstre mot høyre: Slusemesterbolig med uthus, tidligere Holth landhandleri og Gunnengbygningen. Strømsfoss sluse sto ferdig i 1860, og sluseanlegget har en høydeforskjell på 2 m.

Instagram