Kanalselskapet har 3 utleiehytter i Haldenkanalen: Smia (Skulerud), Fjøset (Strømsfoss sluse) og Fløterhytta (Brekke sluser). Fra 2018 til 2019 økte antall utleiedøgne med 6 %. Hyttene blir markedsført og kan nå bookes gjennom Oslofjordens Friluftsråd (hjemmeside: oslofjorden.org). Våre hytter åpner 3. april 2020. Velkommen.

Instagram