2019 er 9. sesongen med “Lørdag i slusene”. 10 lørdager kl. 13.00-14.00 med gratis underholdning i Ørje sluseamfi. Vi startet opp 25. mai med Hurum og Røyken Storband, og påfølgende 2 lørdager var det “Hellebekk” og “The Larsseggjøre” + Bygdelagskoret “Blåne” fra Oslo. Grunnet Soot-spelet er neste arrangement 6. juli med “Bondens dag” med husdyr og aktiviteter for store og små. Enkel servering og musikk av Slusebrass. Dette arrangementet skjer i Wang gården, øst for nedkjøringen til Ørje Brug/Ørje sluser. “Lørdag i slusene” sponses av Marker Sparebank, Gjensidige Marker, Marker kommune og Flexit.

Bildet er fra åpningen av “Lørdag i slusene” hvor Hurum og Røyken Storband underholdt. Arrangementet var et fellesarrangement for Åpning av slusesesongen, Åpning av sesongen for “Lørdag i slusene” og Padlearrangementet “Kanalturen 2019”.

Instagram