Finstadbru var en en togstasjon på Urskog-Hølandsbanen “Tertitten” mellom Sørumsand og Skulerud. Stasjonsbygningen er nå ferdig utvendig restaurert, med midler fra Jernbaneverket.  Det er Aurskogbanen som setter bygningen i stand. Det er også lagt ca. 50 m jernbanespor på stedet. På Skulerud vil det i 2017 bli fullført 700 m med skinnelegging. All heder til entusiaster på Finstadbru og Skulerud.

Mer info om Aurskogbanen finner du her

Instagram