Midt i Haldenkanalen, nedstrøms Strømsfoss sluse, skal Kanalselskapet leie ut 2-3 sesongbryggeplasser på vestsiden av Kanaltangen. Brygga har langsliggende båtfortøyning og strøm. Avstand til servicehus med toaletter og dusj er ca. 60 m. Sesongleie er kr 4.500. Send E-post til steinar@haldenkanalen.no med info om båtlengde så tar vi kontakt.

Instagram