Riksantikvarens Bevaringsprogram

Fra og med 2013 kom Haldenkanalen på Riksantikvarens bevaringsprogram for tekniske- og industrielle kulturminner. Riksantikvaren har 10 bevaringsprogrammer for sikring og istandsetting av kulturminner i Norge. Gjennom disse bevaringsprogrammene bevilger Stortinget årlig ca. 250 mill. kroner. Disse 10 programmene er: Fredete bygninger i privat eie, samiske kulturminner, stavkirkene, verdensarven, tekniske og industrielle kulturminner , brannsikring av tette trehusbebyggelser og stavkirker, fartøy, ruiner, bergkunst, utvalgte arkeologiske kulturminner.

Bevaringsprogrammet for tekniske og industrielle kulturminner har fra og med 2015, 15 anlegg på landsbasis. I Østfold er Haldenkanalen det eneste anlegget. I Akershus er det Haldenkanalen og Fetsund lenser.

Gjennom bevaringsprogrammet for tekniske og industrielle kulturminner får Haldenvassdragets Kanalselskap økonomisk og faglig drahjelp til istandsetting og vedlikehold av kulturminner fra Skulerud i Aurskog-Høland kommune til Tistedal i Halden kommune. Gjennom dette programmet får Kanalselskapet lønnsmidler til to kanalreparatører, samt vedlikeholdsmidler. En forutsetning fra Riksantikvaren er at de anlegg som Riksantikvaren gir støtte til gjennom dette programmet, må Kanalselskapet eie eller ha evigvarende bruksrett til. Kanalselskapet og Kanalregionen er svært takknemlig for samarbeidet med Riksantikvaren, både faglig og økonomisk.

Se info om Riksantikvarens Bevaringsprogram for tekniske- og industrielle kulturminner her

På Riksantikvarens hjemmeside kan du også lese om kulturminnet Haldenkanalen, se her

Kulturminnet Haldenkanalen var månedens kulturminne i september 2016, se her

Instagram