Haldenkanalen er på Riksantikvarens Bevaringsprogram for tekniske- og industrielle kulturminner, som ett av 15 anlegg i Norge. Fra 2012 til i dag har vi fra Riksantikvaren mottatt ca. 25 mill. kroner til istandsetting og vedlikehold av Haldenkanalens fantastiske kulturminner. I vinter har vi gjennomført store restaureringsarbeider i Brekke sluser. Riksantikvaren v/Mari Søbstad Amundsen (til venstre på bildet) og Anke Loska besøkte Kanalselskapet for gjensidig oppdatering og veien videre. På bildet er også fylkeskonservator i Østfold, Morten Hanisch.

Riksantikvarens møte med Kanalselskapet 31.05, på Ørje.
Instagram