Den gamle vegetasjonen på Ørje ble bygget i 1947 og fredet i 2007. Ørje Vegstasjon er den mest intakte vegetasjonen i Norge i dag, og den er fortsatt i bruk. Ørjedagen ble i år arrangert 12. juni, og det var 14. året hvor Ørjedagen ble arrangert som “Åpen dag” hvor alle interesserte er velkommen. Bygningene åpnes og materiell kjøres ut. I år fortalte museumsdirektør Geir Stormbringer om det nyåpnede Kjøretøymuseet ved Hunderfossen, Lillehammer.
Bildet viser Stormbringer med blomster etter sitt foredrag.

Instagram