Ørje svingbru er stengt for trafikk en periode. Etter slusing ettermiddagen 10. juli var det ikke mulig å lukke brua. Vegvesenet var raskt på plass og undersøkte brua. Ett av hjulene under brua må repareres. Vi beklager den ulempe dette medfører for mange.

Instagram