Grunnet funn at signalkreps på flere steder i Rødenessjøen høsten 2014 konkluderer Mattilsynet med at kampen for å bevare Rødenessjøen som edelkrepsvann er tapt. Mattilsynet har opphevet stengningvedtaket for Ørje sluser, og det gjenstår kun noen formaliteter i Nærings- og fiskeridepartementet før slusene kan åpnes for ordinær trafikk. Dette er trolig på plass i løpet av relativt kort tid.

Ørje sluser ble stengt 10. juli 2008 etter at det ble oppdaget signalkreps nord for Strømsfoss.

Instagram