Arbeidet med nye kammervegger i nederste slusekammer i Brekke har god framdrift. Sideveggene i kammeret har 30 m lengde og 10 m høyde. Veggen til venstre i bildet er snart ferdig armert. Deretter blir det forskaling. Støping av ny vegg er planlagt ca. midt i januar. Restaureringen skjer med midler fra Riksantikvaren.

Instagram