Ørje dam er nå tørrlagt og det skal skiftes damluker. Trematerialene i damlukene er tydelig merket av tidens tann og skal skifte ut med ny kvalitetsplank. Ørje dam eies av Kanalselskapet, og arbeidet skal gjennomføres av Markerfirmaet Tommy Rambøl.

Instagram