logo-haldenvassdragets-kanalselskap

Ta gjerne kontakt med administrasjonen i Haldenvassdragets Kanalselskap AS.

Telefon: 69 81 12 00
E post: info@haldenkanalen.no

Postadresse:
Postboks 140,
1871 Ørje

Kanalkontor: (tidvis ubetjent, så ring 69 81 12 00 for avtale)
Storgata 55,
1870 Ørje