Haldenvassdragets Kanalselskap AS har røtter tilbake til vassdragets kanalisering på 1850 tallet. Kanalens formål var tømmerfløting og transport av personer og gods. Dette bruksområde opphørte på 1970 tallet. Senere har Kanalen vært i bruk innen reiseliv og rekreasjon for fastboende og tilreisende. I seinere tid har det vært tatt store løft for å vedlikeholde og utvikle Kanalen og bruken av den. Dette har latt seg gjøre ved betydelig støtte fra staten, fylkeskommunene og kommunene langs kanalen. Haldenkanalen v/Kanalselskapet har siden 2013 vært på Riksantikvarens Bevaringsprogram for tekniske- og industrielle kulturminner, som ett at 15 anlegg i Norge. Vi ansatte da to kanalreparatører (mekaniker og snekker).

 

Vår snekker har blitt pensjonist og Kanalselskapet søker etter ny:

Snekkerfaglig kanalreparatør

Oppgaver:

Oppgavene er i hovedsak vedlikehold av Kanalselskapets eiendommer og anlegg inkludert maling/trebehandling. Arbeidsområdet er hele Haldenkanalen.  Det vil bli gitt opplæring i vedlikehold av kulturminner. Arbeidserfaring med kulturminner blir tillagt vekt.

Vi ønsker oss medarbeider som har faglig god kompetanse innen vedlikehold av bygninger m.v., har praktisert slikt arbeid over en del år og har en positiv holdning til bevaring av kulturminner. Evne og vilje til å lære nye ting vil ble tillagt vekt. Det samme vil evnen til å arbeide selvstendig og å få arbeidet gjort. Det vil også være viktig at den som ansettes har evnen til å opptre som “ambassadør” for Kanalen og den virksomheten som drives.

Vi kan tilby:

Arbeid i liten og oversiktlig organisasjon. Muligheter til å være med på viktige oppgaver for lokalsamfunnet. Varierte arbeidsoppgaver. Konkurransedyktige betingelser.

Send oss kortfattet søknad med attester og referanser innen 27.mars 2020 til epost: info@haldenkanalen.no eller Haldenvassdragets Kanalselskap, Postboks 140, 1871 Ørje.

Spørsmål om stillingen kan rettes til daglig leder Steinar Fundingsrud, mob. 922 29 001.

 

Instagram