Åpning av Haldenkanalen slusesesong 2020 er i år 30. mai, og markeres med et arrangement i Ørje sluser denne dagen kl. 13.oo. Markeringen skjer sammen med padlearrangementet “Kanalturen” for 17. gang og med “Lørdag i slusene” som i år feirer 10-årsjubileum. Underholdning ved Hurum og Røyken Storband. I tillegg er Ørje sluser 60 år i år.

Instagram