Historikk
Haldenkanalen er den eldste av de to kanalene i Norge. Kanalen ble bygget i årene 1852-1860, men i 1861 ble slusene lengst syd ødelagt av flom. Disse ble gjenoppbygget først i 1877. Ørje sluser og Strømsfoss sluse er fra 1860. “Nye” Brekke sluser sto ferdig i 1924.

Ved Ørje sluser står det en bauta over kanalbyggeren Engebret Soot som levde fra 1786 til 1859. En dampbåt som var i drift fra 1862 bærer kanalbyggerens navn “DS Engebret Soot”. Denne båten har Ørje som hjemmehavn. Gjennom tidene har i alt 25 dampbåter trafikkert kanalen, og 6 av disse gamle dampbåtene er fortsatt i kanalen.

Haldenkanalens historie presenteres på Haldenvassdragets Kanalmuseum som ligger inntil Ørje sluser.

Omfattende restaurering, et stort spleiselag
Haldenvassdragets Kanalselskap AS er i gang med en meget omfattende oppgradering av kanalanleggene og farleden. For årene 2007-2016 er det investert ca. 43 mill. kroner. Finansieringen er et stort spleiselag hvor Staten har bidratt med 32 mill. kroner, Østfold fylkeskommune med 6 mill. kroner, de fire Haldenkanal-kommunene med tilsammen 3 mill. kroner, Østfold Energi med 0,5 mill. kroner, UNI-stiftelsen med 0,4 mill. kroner og Gjensidigestiftelsen med 0,5 mill. kroner.

Riksantikvaren
Gjennom Bevaringsprogrammet for tekniske og industrielle kulturminner får Haldenvassdragets Kanalselskap økonomisk og faglig drahjelp til istandsetting og vedlikehold av kulturminner fra Skulerud i Aurskog-Høland kommune til Tistedal i Halden kommune. En forutsetning fra Riksantikvaren er at de anlegg som Riksantikvaren gir støtte til må Kanalselskapet eie eller ha evigvarende bruksrett til.

Båtstørrelse
På strekningen Tistedal-Skulerud (hovedleden) kan det kjøres båter med maksmål:
1,6 m dyptgående, 6,0 m bredde, 24,0 m lengde og 5,7 m mast-høyde.

I Hølandselva (nord for Skulerud til Ydersnes) varierer maks dybde og maks høyde sterkt med vannføringen.

Om Kanalselskapet
Haldenvassdragets Kanalselskap AS ble stiftet i 1852 for “Farbargjørelse av det Fredrikshaldske vassdrag”. Dette resulterte i sluseanlegg og vassdraget ble farbart mellom Skulerud i Aurskog-Høland og Femsjøen i Halden.

Instagram