Om Kanalselskapet

Haldenvassdragets Kanalselskap AS ble stiftet i 1852 for “Farbargjørelse av det Fredrikshaldske vassdrag”. Kanaliseringen av Haldenvassdraget er historien om en spenstig idé som gjennom ukuelig pågangsmot og stor oppfinnsomhet ble realisert. Mange gjorde en stor innsats, men ett navn stikker seg fram; Engebret Soot. Husmannssønnen var et geni innen kanalbygging, og gjennom flere tiår la han en voldsom glød og arbeidsinnsats for dagen. Byggingen av sluseanleggene gjorde vassdraget farbart mellom Skulerud i Aurskog-Høland og Femsjøen i Halden. Dette revolusjonerte tømmertransporten fra de indre grensebygdene til sagbrukene i Tistedal ved Halden. Kommunikasjonen og varetransporten mellom grensebygdene og Halden skøt fart.

Kanalselskapets vedtekter i dag: “Selskapets formål er drift og vedlikehold av selskapets anlegg samt utvikling av Haldenvassdraget og det som står i forbindelse med dette formålet, herunder ivaretakelse av de kulturhistoriske verdier selskapet representerer, og således kunne tilby allmennheten opplevelsesprodukter og berørte kommuner og fylkeskommuner tjenester/ytelser knyttet til Haldenvassdraget”.
Østfold fylkeskommune og Haldenvassdragkommunene eier 72 % av selskapets stemmeberettige aksjer. Den største private aksjonæren er Haldenvassdragets Brukseierforening. Et 70-talls private aksjonærer er etterkommere av skogeiere som kjøpte aksjer i selskapet for å lette tømmertransporten. Det har ikke blitt utbetalt utbytte siden 1975.

Instagram