Haldenvassdragets Kanalselskap AS har røtter tilbake til vassdragets kanalisering på 1850 tallet. Kanalens formål var tømmerfløting og transport av personer og gods. Dette bruksområde opphørte på 1970 tallet. Senere har Kanalen vært i bruk innen reiseliv og rekreasjon for fastboende og tilreisende. I senere tid har det vært tatt store løft for å vedlikeholde og utvikle Kanalen og bruken av Haldenvassdraget. Dette har latt seg gjøre ved betydelig støtte fra staten v/Riksantikvaren, fylkeskommunen og kommunene langs Haldenvassdraget. 

Nåværende daglig leder går av med pensjon og derfor søker Haldenvassdragets Kanalselskap AS etter ny:

Daglig leder
til å lede og videreutvikle selskapet

Arbeidsoppgaver:

 • Forberede saker for styret i samråd med styrets leder
 • Drifte anleggene og aktivitetene i Haldenkanalen
 • Økonomistyring (budsjett, regnskap og rapportering)
 • Ansvar for ansatte og innleide mannskaper (opplæring, HMS)
 • Overordnet ansvar for å markedsføre Kanalen
 • Koordinere Kanalselskapets aktiviteter med de andre aktørene i Haldenkanalen.

 

Viktige kvalifikasjoner og egenskaper:

 • Utdannelse fra Høyskole eller Universitet
 • Interesse og forståelse for kulturminner
 • Strukturert arbeidsform
 • Stor arbeidskapasitet og gjennomføringevne
 • Erfaring fra personalledelse
 • Godt muntlig og skriftlig språk
 • Gode evner til samhandling med omgivelsene

For den rette søkeren kan vi tilby en spennende og sentral stilling knyttet til Haldenkanalen, hvor ivaretagelse av historikk/tradisjon kombinert med videreutvikling står i fokus.

Konkurransedyktige vilkår. Arbeidssted er Ørje. Tiltredelse etter nærmere avtale.

For spørsmål om stillingen kan du ta kontakt med: Styreleder Jan Mærli 913 15 194 eller daglig leder Steinar Fundingsrud 922 29 001.

Skriftlig søknad med CV sendes: info@haldenkanalen.no innen 27.mars 2020.

Instagram