Sol, varme og en kanal i et fantastisk kulturlandskap, stappfull av kulturminner av nasjonal verdi, gir gode besøkstall. Derfor var 2018 et meget godt år for aktiviteter på Haldenkanalen. Summen av antall slusinger på Haldenkanalen i år av passasjerbåter, veteranbåter, fritidsbåter, kanoer og kajakker økte fra 465 i 2017 til 650 i 2018. Noen ganger er det flere som sluser sammen (f. eks. kanoer/kajakker). I gjennomsnitt var det for hver slusing 1,4 objekter som ble sluset. Vi må tilbake til 1997 for å finne flere antall slusinger i en sesong (749).

Instagram