Det er nå en flomsituasjon i vassdraget som gjør at vannstanden i mange av de regulerte/uregulerte sjøene vil bli meget høy. Vi passerer nå flomnivåene fra 2006 og 2008 men har ikke nådd opp til flommen som var høsten 2000, som er den verste kjente flommen i vassdraget. Brukseierforeningen regulerer alle sjøene i henhold til reglementet foreløpig.

Flomvarselet er oppjustert til oransje nivå. NVE og Haldenvassdragets Brukseierforening fraråder å oppholde seg nær elver med stor vannføring. Sikre/flytt verdier bort fra utsatte områder.

Les varselet på: varsom.no


Råd fra NVE når det er flomvarsel:

  • Hold deg oppdatert om situasjonen.
  • Sikre og flytt verdier bort fra utsatte områder, for eksempel i kjellere, biler, campingvogner og lignende langs elver og bekker.
  • Rens stikkrenner, kummer og andre vannveier for jord og grus, kvist og løv, slik at vannet kan renne uhindret der det vanligvis renner.
  • Hold deg unna elver og bekker med stor vannføring.


Oppskrift for å finne opplysninger om vannstand er:

Gå inn på: beta.sildre.nve.no
Skriv inn i søkefeltet navnet på stedet eller sjøen man ønsker data på.
Trykk: vis stasjonsside

Flom i Haldenvassdraget. Foto: Kjetil Andre Bråten

 

Flom i Haldenvassdraget. Foto: Kjetil Andre Bråten

 

Flom i Haldenvassdraget. Foto: Kjetil Andre Bråten

 

Flom i Haldenvassdraget. Foto: Kjetil Andre Bråten
Instagram