Sootspelet 2019 med 10 forestillinger i Ørje sluseamfi er historie. Siste forestilling var søndag 30. juni. Arbeidet med nedrigging etter spelet er godt i gang, og tirsdag 2. juli ble scene-effekter pakket ned og kjørt på lager. 2019 var 5. året med Soot-spelet, og nesten fulle tribuner. En stor takk til alle som har bidratt til at spelet og markedsplassen ble en suksess, igjen.

Instagram