Vest for og inntil Ørje sluser har det stått noen store trær. Kanalselskapet har mange ganger vurdert risikoen for at ett eller flere av disse trærne kunne blåse ned og skade mennesker og anlegg. Auguststormen i 2018 ble en kraftig påminnelse om naturens krefter, også i vårt område. Det er alltid litt vemodig når et stort gammelt “parktre” må felles. Men nå er trærne felt. Det er en tid for alt, også for trær i Ørje sluser.

Instagram