Dampbåten Engebret Soot ble 26. mai tatt opp på båtslippen i Vadet/Tistedal. Opptaket gikk problemfritt. Eierne, Stiftelsen Engebret Soot, har som mål at båten skal bli godkjent som passasjerbåt. Båtslippen ble ferdig restaurert 4. mai, med midler fra Riksantikvaren. DS Engebret Soot er båt nr. 2 på slippen.

Instagram