Lørdag i Ørje sluser, Haldenkanalen er over for i år. I 10 lørdager i sommer har det vært underholdning i slusene. 2017 var 7. året, og tilhørerskaren øker for hvert år. Hjertelig takk til alle som har underholdt. Det er gratis adgang til arrangementene, og en stor takk til våre sponsorer Marker Sparebank, Marker kommune og Gjensidige Marker. Og selvsagt en stor takk til dere alle som hver lørdag har kommet til arrangementet “Lørdag i slusene”.

Instagram