Vest for og inntil Ørje sluser har det stått noen store trær. Kanalselskapet har mange ganger vurdert risikoen for at ett eller flere av disse trærne kunne blåse ned og skade mennesker og anlegg. Auguststormen i 2018 ble en kraftig påminnelse om naturens krefter, også i vårt område. Det er alltid litt vemodig når et…

“Kanalturen” er et padlearrangement med Halden Padleklubb som arrangør. Starten på padleturen er i Ørje sluser i samarbeid med Sesongåpningen av Haldenkanalen og Sesongstart for “Lørdag i slusene”. Datoen i år var 25. mai. Starten for padlearrangementet er Ørje sluser med etappe til Strømsfoss sluse hvor det er program og overnatting. De aller sprekeste fortsetter…

Den gamle vegetasjonen på Ørje ble bygget i 1947 og fredet i 2007. Ørje Vegstasjon er den mest intakte vegetasjonen i Norge i dag, og den er fortsatt i bruk. Ørjedagen ble i år arrangert 12. juni, og det var 14. året hvor Ørjedagen ble arrangert som “Åpen dag” hvor alle interesserte er velkommen. Bygningene…

2019 er 9. sesongen med “Lørdag i slusene”. 10 lørdager kl. 13.00-14.00 med gratis underholdning i Ørje sluseamfi. Vi startet opp 25. mai med Hurum og Røyken Storband, og påfølgende 2 lørdager var det “Hellebekk” og “The Larsseggjøre” + Bygdelagskoret “Blåne” fra Oslo. Grunnet Soot-spelet er neste arrangement 6. juli med “Bondens dag” med husdyr…

Velkommen til Skulerud bobilplass. Stedet var tidligere et viktig knutepunkt mellom jernbanen “Tertitten” og Haldenkanalen. I samarbeid med Riksantikvaren er vi godt i gang med istandsetting/reetablering av Skulerud stasjonsområde. Det reetableres bl.a. ca. 700 m med jernbanespor. Bobilplassen er mellom lokstallen og Grendehuset. Tilgjengelig er strømuttak, drikkevann, toalett, tømming av toalettkassetter.

Dronningen “DS Turisten” seiler i dag på Haldenkanalen fra Ørje til Tistedal med full båt (60 passasjerer). DS Turisten blir liggende i Tistedal i helga i forbindelse med Thors Venner sitt årlige Veteranbåttreff på Turistbrygga i Tistedal, lørdag 14. juli. Følg Fv. 21 fra Halden sentrum, og 5 km i retning Ørje. Bildet viser DS…

Festen er over for denne gang. Hjertelig takk til alle som har bidratt til at spelet i år igjen ble en braksuksess og en fantastisk formidling av kanalbyggerens liv og Haldenkanalens historie. Praktisk talt alle 10 forestillingene i år, som i de 3 foregående årene ble utsolgt. Så er det bare å håpe at Soot-spelet…