Sootspelet 2019 med 10 forestillinger i Ørje sluseamfi er historie. Siste forestilling var søndag 30. juni. Arbeidet med nedrigging etter spelet er godt i gang, og tirsdag 2. juli ble scene-effekter pakket ned og kjørt på lager. 2019 var 5. året med Soot-spelet, og nesten fulle tribuner. En stor takk til alle som har bidratt…

Vest for og inntil Ørje sluser har det stått noen store trær. Kanalselskapet har mange ganger vurdert risikoen for at ett eller flere av disse trærne kunne blåse ned og skade mennesker og anlegg. Auguststormen i 2018 ble en kraftig påminnelse om naturens krefter, også i vårt område. Det er alltid litt vemodig når et…

“Kanalturen” er et padlearrangement med Halden Padleklubb som arrangør. Starten på padleturen er i Ørje sluser i samarbeid med Sesongåpningen av Haldenkanalen og Sesongstart for “Lørdag i slusene”. Datoen i år var 25. mai. Starten for padlearrangementet er Ørje sluser med etappe til Strømsfoss sluse hvor det er program og overnatting. De aller sprekeste fortsetter…

Den gamle vegetasjonen på Ørje ble bygget i 1947 og fredet i 2007. Ørje Vegstasjon er den mest intakte vegetasjonen i Norge i dag, og den er fortsatt i bruk. Ørjedagen ble i år arrangert 12. juni, og det var 14. året hvor Ørjedagen ble arrangert som “Åpen dag” hvor alle interesserte er velkommen. Bygningene…

2019 er 9. sesongen med “Lørdag i slusene”. 10 lørdager kl. 13.00-14.00 med gratis underholdning i Ørje sluseamfi. Vi startet opp 25. mai med Hurum og Røyken Storband, og påfølgende 2 lørdager var det “Hellebekk” og “The Larsseggjøre” + Bygdelagskoret “Blåne” fra Oslo. Grunnet Soot-spelet er neste arrangement 6. juli med “Bondens dag” med husdyr…

Velkommen til Skulerud bobilplass. Stedet var tidligere et viktig knutepunkt mellom jernbanen “Tertitten” og Haldenkanalen. I samarbeid med Riksantikvaren er vi godt i gang med istandsetting/reetablering av Skulerud stasjonsområde. Det reetableres bl.a. ca. 700 m med jernbanespor. Bobilplassen er mellom lokstallen og Grendehuset. Tilgjengelig er strømuttak, drikkevann, toalett, tømming av toalettkassetter.