Haldenvassdragets Kanalselskap AS har røtter tilbake til vassdragets kanalisering på 1850 tallet. Kanalens formål var tømmerfløting og transport av personer og gods. Dette bruksområde opphørte på 1970 tallet. Senere har Kanalen vært i bruk innen reiseliv og rekreasjon for fastboende og tilreisende. I senere tid har det vært tatt store løft for å vedlikeholde og…

Åpning av Haldenkanalen slusesesong 2020 er i år 30. mai, og markeres med et arrangement i Ørje sluser denne dagen kl. 13.oo. Markeringen skjer sammen med padlearrangementet “Kanalturen” for 17. gang og med “Lørdag i slusene” som i år feirer 10-årsjubileum. Underholdning ved Hurum og Røyken Storband. I tillegg er Ørje sluser 60 år i…

Kanalselskapet har 3 utleiehytter i Haldenkanalen: Smia (Skulerud), Fjøset (Strømsfoss sluse) og Fløterhytta (Brekke sluser). Fra 2018 til 2019 økte antall utleiedøgne med 6 %. Hyttene blir markedsført og kan nå bookes gjennom Oslofjordens Friluftsråd (hjemmeside: oslofjorden.org). Våre hytter åpner 3. april 2020. Velkommen.

Lørdag var det en sjelden begivenhet i Ørje sluser. 28 svømmere gikk i vannet ved Ysterudvika nordvest for Ørje sluser, svømte til Ørje sluser og ble sluset ned. Deretter delte gruppa seg: Noen gikk i land sør for Ørje sluser, og resten fortsatt til Solstrand brygge. Arrangørene var Sørumsand IF og Fet svømmeklubb, og de…

Firemannsbandet med vokalisten Gunn har et allsidig reporuar, fra “Kønntri”-inspirert musikk til andre musikksjangere. Bandet har en stor tilhengerskare, noe alle opptredenene i “Lørdag i slusene” har vist. Lørdagens “Lørdag i slusene” er det 8. arrangementet i år, og medregnet kommende lørdag er det 3 lørdagsarrangementer som gjenstår. Velkommenm til Ørje sluser!