Lørdag 5. august var det køntribandet “Geriatrix” som hadde gratiskonsert i “Lørdg i slusene”. Under selve konserten var det oppholdsvær, og bandet leverte en fantastisk underholdning, som de alltid gjør. Etter konserten var det “Fløtærlotto” med kr 20.000 til vinneren og premiering i fiskekonkurransen. Neste lørdag er det allsang med “Grensegjengen”

Suksessen med “Lørdag i slusene” fortsetter, og kommende lørdag kl.13.00 kommer selveste “Povel Ramel” og holder gratiskonsert, i gammeldoktor´n Arne Dehlis skikkelse. Med seg på laget har han 2 englestemmer: Brita Lie og Irene Nesset. Solid backet opp av utmerkede musikere: Ragnar Kasbo, Tore Sjøquist, Arild  Evenby og Oddmund Jensen. Povel Ramel påvirket svensk og…

Hølandrutenes Veteranklubb har over lang tid nedlagt en stor innsats med å restaurere en buss som gjorde tjeneste på Skulerud på 60-tallet. Bussen restaureres i lokstallen på Skulerud, som også blir garasjeplassen når restaureringsarbeidet fullføres i løpet av inneværende år. Hølandrutenes Veteranklubb stilte opp med en av sine andre ferdigrestaurerte busser ved Riksantikvarbesøket på Skulerud…