Lørdag 5. august var det køntribandet “Geriatrix” som hadde gratiskonsert i “Lørdg i slusene”. Under selve konserten var det oppholdsvær, og bandet leverte en fantastisk underholdning, som de alltid gjør. Etter konserten var det “Fløtærlotto” med kr 20.000 til vinneren og premiering i fiskekonkurransen. Neste lørdag er det allsang med “Grensegjengen”

Suksessen med “Lørdag i slusene” fortsetter, og kommende lørdag kl.13.00 kommer selveste “Povel Ramel” og holder gratiskonsert, i gammeldoktor´n Arne Dehlis skikkelse. Med seg på laget har han 2 englestemmer: Brita Lie og Irene Nesset. Solid backet opp av utmerkede musikere: Ragnar Kasbo, Tore Sjøquist, Arild  Evenby og Oddmund Jensen. Povel Ramel påvirket svensk og…

Hølandrutenes Veteranklubb har over lang tid nedlagt en stor innsats med å restaurere en buss som gjorde tjeneste på Skulerud på 60-tallet. Bussen restaureres i lokstallen på Skulerud, som også blir garasjeplassen når restaureringsarbeidet fullføres i løpet av inneværende år. Hølandrutenes Veteranklubb stilte opp med en av sine andre ferdigrestaurerte busser ved Riksantikvarbesøket på Skulerud…

Med økonomisk og faglig hjelp fra Riksantikvaren reetableres Jernbanemiljøet på Skulerud av Kanalselskapet og samarbeidspartnere på Skulerud. Smia og tømmerkrana er restaurert. I løpet av høsten 2017 ferdigstilles 700 m jernbane. Banen er fundamentert til å tåle rullende materiell. Materiell av det lettere slaget, en dresin, ble demonstrert ved Riksantikvarens befaring på Skulerud 18. juli. Bildet viser…

Skulerud nord i Haldenkanalen skal igjen bli et viktig knutepunkt. Ved arrangementet på Skulerud for å vise status for reetablering av jernbanemiljøet og samtaler om veien videre var det representanter fra Riksantikvaren, Akershus fylkeskommune, Skulerud Vel, Grendehuset, Hølandrutenes Veteranklubb, Aurskogbanen, ordfører i Aurskog-Høland kommune og Kanalselskapet. Lovordene om prosjektet og samarbeidet satt løst.

Gjør som Terje fra Tønsberg. Han ble løftet inn i Haldenkanalen fra Halden med Haldenfirmaet Magne Gundersen v/Marius Madsen tlf. 0047 480 57 859. Etter å ha opplevd Haldenkanalen med Europas høyeste sammenhengende slusetrapp, Brekke sluser, samt Strømsfoss sluse og Ørje sluser ble de transportert til Töcksfors og Dalslands kanal med Ørjefirmaet Per Klund tlf.…

Gjør som Unn og Sverre fra Horten. De la båtturen til tur-retur hele Haldenkanalen. De ble transportert inn fra Halden til Tistedal (lengst sør i kanalen) med Haldenfirmaet Gundersen transport, (Marius tlf. 0047 480 57 859). Fredag 14. juli kom de til Ørje (bildet). De ble løftes ut igjen, samme vei som de kom inn.