Åpning av Haldenkanalen slusesesong 2020 er i år 30. mai, og markeres med et arrangement i Ørje sluser denne dagen kl. 13.oo. Markeringen skjer sammen med padlearrangementet “Kanalturen” for 17. gang og med “Lørdag i slusene” som i år feirer 10-årsjubileum. Underholdning ved Hurum og Røyken Storband. I tillegg er Ørje sluser 60 år i…

Kanalselskapet har 3 utleiehytter i Haldenkanalen: Smia (Skulerud), Fjøset (Strømsfoss sluse) og Fløterhytta (Brekke sluser). Fra 2018 til 2019 økte antall utleiedøgne med 6 %. Hyttene blir markedsført og kan nå bookes gjennom Oslofjordens Friluftsråd (hjemmeside: oslofjorden.org). Våre hytter åpner 3. april 2020. Velkommen.

Lørdag var det en sjelden begivenhet i Ørje sluser. 28 svømmere gikk i vannet ved Ysterudvika nordvest for Ørje sluser, svømte til Ørje sluser og ble sluset ned. Deretter delte gruppa seg: Noen gikk i land sør for Ørje sluser, og resten fortsatt til Solstrand brygge. Arrangørene var Sørumsand IF og Fet svømmeklubb, og de…

Firemannsbandet med vokalisten Gunn har et allsidig reporuar, fra “Kønntri”-inspirert musikk til andre musikksjangere. Bandet har en stor tilhengerskare, noe alle opptredenene i “Lørdag i slusene” har vist. Lørdagens “Lørdag i slusene” er det 8. arrangementet i år, og medregnet kommende lørdag er det 3 lørdagsarrangementer som gjenstår. Velkommenm til Ørje sluser!

Ørje dam er nå tørrlagt og det skal skiftes damluker. Trematerialene i damlukene er tydelig merket av tidens tann og skal skifte ut med ny kvalitetsplank. Ørje dam eies av Kanalselskapet, og arbeidet skal gjennomføres av Markerfirmaet Tommy Rambøl.