Lørdag 5. august var det køntribandet “Geriatrix” som hadde gratiskonsert i “Lørdg i slusene”. Under selve konserten var det oppholdsvær, og bandet leverte en fantastisk underholdning, som de alltid gjør. Etter konserten var det “Fløtærlotto” med kr 20.000 til vinneren og premiering i fiskekonkurransen. Neste lørdag er det allsang med “Grensegjengen”

Suksessen med “Lørdag i slusene” fortsetter, og kommende lørdag kl.13.00 kommer selveste “Povel Ramel” og holder gratiskonsert, i gammeldoktor´n Arne Dehlis skikkelse. Med seg på laget har han 2 englestemmer: Brita Lie og Irene Nesset. Solid backet opp av utmerkede musikere: Ragnar Kasbo, Tore Sjøquist, Arild  Evenby og Oddmund Jensen. Povel Ramel påvirket svensk og…

Hølandrutenes Veteranklubb har over lang tid nedlagt en stor innsats med å restaurere en buss som gjorde tjeneste på Skulerud på 60-tallet. Bussen restaureres i lokstallen på Skulerud, som også blir garasjeplassen når restaureringsarbeidet fullføres i løpet av inneværende år. Hølandrutenes Veteranklubb stilte opp med en av sine andre ferdigrestaurerte busser ved Riksantikvarbesøket på Skulerud…

Med økonomisk og faglig hjelp fra Riksantikvaren reetableres Jernbanemiljøet på Skulerud av Kanalselskapet og samarbeidspartnere på Skulerud. Smia og tømmerkrana er restaurert. I løpet av høsten 2017 ferdigstilles 700 m jernbane. Banen er fundamentert til å tåle rullende materiell. Materiell av det lettere slaget, en dresin, ble demonstrert ved Riksantikvarens befaring på Skulerud 18. juli. Bildet viser…