Fantastisk Sommerbil-sending fra Haldenkanalen på NRK1 TV i går kveld. Kjøreruta var da strekningen Halden – Ørje med unike Haldenkanalbilder fra helikopter. I dag har det vært opptak fra Ørje og nordover. Gled dere til sending i kveld kl. 19.35.  

Ny sommerdag med stor trafikk på Haldenkanalen. Bildet er fra Ørje sluser, 30.07.2020. Antall slusinger på Ørje hittil i år er 40 % høyere enn totalt antall slusinger i 2019. Kom til Haldenkanalen og nyt livets hvilepuls.

Det er rekordstort besøk i Haldenkanalen i sommer av fritidsbåter og kanoer. Bildet er fra Brekke sluser, 22.07.2020. Brekke sluser er Europas høyeste sammenhengende slusetrapp. Velkommen til Haldenkanalen  

Tidligere Riksantikvar Jørn Holme har ved flere anledninger omtalt de Tekniske- og industrielle kulturminnene på Riksantikvarens Bevaringsprogram som “1800-tallets katedraler”. Vi er ydmyke og stolte over å ha over 50 objekter i Haldenkanalen på dette nasjonale bevaringsprogrammet hvor Haldenkanalen er ett av 15 anlegg i Norge. Ørje sluser er ett av objektene. Velkommen.

Kanalselskapet eier Ørje dam og Strømsfoss dam. Ørje dam ble restaurert med to nye damluker i 2019. I år pågår restaurering av tre damluker i Strømsfoss, hvorav to luker nå er ferdig restaurert. På begge damanleggene er det firmaet Tommy Rambøl som står for restaureringsarbeidet, forøvrig på en utmerket måte.

Nytilsatt snekker er Bjørn Inge Apalnes fra Båstad, og han begynte i jobben 2. juni. Bjørn Inge har bred erfaring som tømrer og prosjektleder. Av yrkeserfaring kan nevnes vedlikeholdsansvarlig på Losby Gods og restaureringsarbeider på Det Kongelige Slott i Oslo. Bjørn Inge er en dyktig handverker og en likanes kar. Kanalselskapet har to Kanalreparatørstillinger; snekker…

Onsdag 10. juni 2020 kl. 18.00 er det ordinær generalforsamling i Haldenvassdragets Kanalselskap AS, i Marker Rådhus, kommunestyresalen, Ørje. Grunnet Corona-situasjonen ber vi om at private aksjonærer melder seg på til generalforsamlingen seinest 9. juni, til steinar@haldenkanalen.no evt. mob. 92229001. Innkalling generalforsamling Årsrapport og vedtekter Signert regnskap Revisjonsberetning

Haldenvassdragets Kanalselskap AS har røtter tilbake til vassdragets kanalisering på 1850 tallet. Kanalens formål var tømmerfløting og transport av personer og gods. Dette bruksområde opphørte på 1970 tallet. Senere har Kanalen vært i bruk innen reiseliv og rekreasjon for fastboende og tilreisende. I seinere tid har det vært tatt store løft for å vedlikeholde og…

Haldenvassdragets Kanalselskap AS har røtter tilbake til vassdragets kanalisering på 1850 tallet. Kanalens formål var tømmerfløting og transport av personer og gods. Dette bruksområde opphørte på 1970 tallet. Senere har Kanalen vært i bruk innen reiseliv og rekreasjon for fastboende og tilreisende. I senere tid har det vært tatt store løft for å vedlikeholde og…

1 2 3 9