Arbeidet med nye kammervegger i nederste slusekammer i Brekke har god framdrift. Sideveggene i kammeret har 30 m lengde og 10 m høyde. Veggen til venstre i bildet er snart ferdig armert. Deretter blir det forskaling. Støping av ny vegg er planlagt ca. midt i januar. Restaureringen skjer med midler fra Riksantikvaren.

Velkommen til Norge og Haldenkanalen gjennom Norgesporten på Ørje. Norgesporten bru på E18 ble åpnet natt til 29. november, og er et flott skue. Så da er det enda en grunn til å komme til Haldenkanalen: Kom – se – opplev og fortell.

Kanalselskapet er godt i gang med restaurering av det nederste slusekammeret i Brekke sluser.  Sluseanlegget er fra 1924, og betongkvaliteten var dårlig. Bildet viser nedpigging av dårlig betong i kammerveggene. AF-gruppen er hovedentreprenør. Arbeidet finansieres gjennom Riksantikvarens bevaringsprogram for tekniske og industrielle kulturminner.

Sammen med Fetsund lenser blir Haldenkanalen vertskap når Riksantikvaren arrangerer fagseminar for Norges 15 anlegg har fegseminar høsten 2018. Kanalselskapet er stolte over å være på bevaringsprogrammet, og ser fram til å presentere Haldenkanalen for de andre anleggene. Bildet viser fra venstre daglig leder Steinar Fundingsrud og kanalreparatørene Jan Erik Bergstrøm og Magne Torp.

Riksantikvarens bevaringsprogram for tekniske- og industrielle kulturminner har 15 anlegg i Norge, hvorav ett av disse er Haldenkanalen. Årets fagseminar for disse anleggene er i høst lagt til Salhus Tricotagefabrik ved Bergen, som var i drift 1859 – 1989. Hovedproduktet var velrenomerte “Kronemakko”. Nå er fabrikken et levende industrimuseum som er på Riksantikvarens bevaringsprogram. Les…

Brekke sluser, Europas høyeste sammenhengende slusetrapp, sto ferdig i 1924. Betongkvaliteten var dårlig, og fordelt over en årrekke har ett og ett slusekammer blitt restaurert. Nå gjenstår kun det nederste slusekammeret, som skal restaureres i kommende vinterhalvår med midler fra Riksantikvaren. Bildet er fra i sommer hvor Riksantikvaren v/Anke Loska og Ulf Gustafsson besøkte Brekke…

Alt. 1: Kl. 09.00. Avreise Ørje sluser, oppstrøms, til Skulerud, 2,5 timers båttur. Bussretur. Alt. 2: Kl. 12.00. 1,5 timers båttur med start og slutt på Skulerud Brygge. Du kan kjøre veteranbuss fra Bjørkelangen stasjon kl. 11.00 til Skulerud og retur til Bjørkelangen etter båtturen. Alt. 3: Kl. 15.00. Båttur Skulerud Brygge – Ørje, og…