Dampbåten Engebret Soot ble 26. mai tatt opp på båtslippen i Vadet/Tistedal. Opptaket gikk problemfritt. Eierne, Stiftelsen Engebret Soot, har som mål at båten skal bli godkjent som passasjerbåt. Båtslippen ble ferdig restaurert 4. mai, med midler fra Riksantikvaren. DS Engebret Soot er båt nr. 2 på slippen.

Grunnet funn at signalkreps på flere steder i Rødenessjøen høsten 2014 konkluderer Mattilsynet med at kampen for å bevare Rødenessjøen som edelkrepsvann er tapt. Mattilsynet har opphevet stengningvedtaket for Ørje sluser, og det gjenstår kun noen formaliteter i Nærings- og fiskeridepartementet før slusene kan åpnes for ordinær trafikk. Dette er trolig på plass i løpet…

1 14 15 16