Kanalselskapet hadde i 2015 4 utleiehytter; Smia på Skulerud, Flagghytta i Marker, Fjøset i Strømsfoss og Fløterhytta i Brekke. Økningen i antall utleiedøgn økte i sum med hele 54 %. Antall hyttedøgn var 183 og det var 584 gjestedøgn. Hyttene leies ut gjennom Oslofjorden Friluftsråd: www.oslofjorden.org Kanalselskapet er i innspurten angående en avtale med Jan…

Urskog-Hølandsbanen, populært kalt ”Tertitten”, hadde en banestrekning på 56 km og hadde Sørumsand og Skulerud som endestasjoner. Fra Sørumsand er det togturer hver søndag med 4 avganger. Se www.u-hb.no. Kjørestrekningen er Sørumsand – Fossum – Sørumsand. Tilsammen ca. 7 km. ”Ta toget som ikke skal noe sted, bare en liten tur tilbake i tid”. Undertegnede…

Lørdag 1. august blir det køntrimusikk og evergreens i Ørje sluseamfi kl. 13.oo. Bandet Geriatrix gjorde suksess i slusene i fjor, og kommer altså tilbake. Og kl. 14.oo er det ordførerens fløterlotto i Ørje sluser. Hvilken sluselørdag det blir !!!!!!

Lørdag 13. juni kl. 13.00 – 14.00 er det et nytt ”Lørdag i slusene” i Ørje sluseamfi. Denne lørdagen er det Steinar Fundingsrud og Svein Sydengen som står for underholdningen. Det blir kjente og kjære melodier med trekkspill, gitar og sang, og ikke minst allsang. Gratis inngang. Om det blir regn denne lørdagen også; da…

Mattilsynet kunne fredag ettermiddag orientere Kanalselskapet om at Ørje sluser nå kan åpnes. Ørje sluser har vært stengt for oppoverslusing siden 10. juli 2008. Arrangement i Ørje sluser 30. mai kl. 13.00 Åpning av Ørje sluser og åpning av slusesesongen 2015 v/fylkesordfører i Østfold Ole Haabeth. Oppstart av ”Lørdag i slusene”-sesongen. Underholdning ved Ørjesangkoret Marcanto.…

Dampbåten Engebret Soot ble 26. mai tatt opp på båtslippen i Vadet/Tistedal. Opptaket gikk problemfritt. Eierne, Stiftelsen Engebret Soot, har som mål at båten skal bli godkjent som passasjerbåt. Båtslippen ble ferdig restaurert 4. mai, med midler fra Riksantikvaren. DS Engebret Soot er båt nr. 2 på slippen.

Grunnet funn at signalkreps på flere steder i Rødenessjøen høsten 2014 konkluderer Mattilsynet med at kampen for å bevare Rødenessjøen som edelkrepsvann er tapt. Mattilsynet har opphevet stengningvedtaket for Ørje sluser, og det gjenstår kun noen formaliteter i Nærings- og fiskeridepartementet før slusene kan åpnes for ordinær trafikk. Dette er trolig på plass i løpet…

1 12 13 14