Riksantikvaren har for 2017 tildelt Haldenkanalen v/Kanalselskapet nesten 3,5 mill. kr for istandsetting og vedlikehold av kanalen. I tillegg kommer et forhåndstilsagn for 2018 på 2,5 mill. kr. Bevilgningene skjer gjennom Riksantikvarens Bevaringsprogram for tekniske- og industrielle kulturminner, hvor Haldenkanalen er ett av 15 anlegg på landsbasis. Kanalselskapet er svært takknemlig og glad for midlene.

Tildeling og forhåndstilsagn gjelder fullføring av skinnelegging på Skulerud, oppstart av rehabilitering av nedre slusekammer i Brekke sluser samt vedlikeholdsarbeider i hele Haldenkanalen.

Instagram