Haldenkanalens Venner fikk midler fra Gjensidigestiftelsen til innkjøp av 3 dresiner til Skulerud. Dresinene ble produsert av Komplettfabriken i Ludvika, Dalarna, og ble hentet i går. Komplettfabriken startet opp på 1950-tallet med produksjon av salgssuksessen “Komplett-moppen”. I dag har fabrikkeier og “pågulvetarbeider” Leif Igelstrøm (spreking i 80-årene) spesialisert seg på produksjon av dresiner. I tillegg leverer han til ABB som er hjørnesteinsbedriften i Ludvika, med 3001 ansatte. Leif er “den ene”.

Komplettfabriken i Ludvika, Dalarna
Komplettfabriken startet på 1950-tallet med produksjon av Komplett-moppen.

 

 

 

 

 

 

 

 

Instagram