Jernbanen ”Tertitten” kom til Skulerud i 1898 og var i bruk til 1960. I denne perioden var det et yrende liv på Skulerud. Takket være Riksantikvaren er Kanalselskapet i gang med Reetablering av Jernbanemiljøet på Skulerud. Tømmerkrana og bygningene Smia og Pakkhuset er restaurert. I 2015 har vi startet med å legge jernbanespor. I 2016 er planene å fullføre sporlegginga på Skulerud jernbanestasjon. Kanalselskapet skal for neste sesong kjøpe en dresin som sammen med eksisterende robåt vil heve tilbudet for bruk av utleieenheten Smia.

Instagram