Gjensidigestiftelsen har bevilget kr 60.000 til Haldenkanalens Venner til innkjøp av tre dresiner til Skulerud. Skulerud stasjon reetableres med midler fra Riksantikvaren, og det er allered lagt 200 m med jernbaneskinner. Totalt skal det legges 700 m med jernbanespor. En stor takk til Gjensidigestiftelsen. Det er lang bestillingstid på dresiner, men vi håper at vi får til dresinaktivitet i løpet av sommeren.

Instagram