Den 27. mai blir det høytidelig åpning av slusene for sesongen 2017, med slusekammeret fullt av kajakkentusiaster i arrangementet “Kanalturen 2017” – og bedre trøkk og medvind enn den de får fra Hurum og Røyken Storband, kan de ikke ønske seg. 3. juni: Hellebekk er en vellydende gruppe fra Ørje med fire fagre damer med…

Hurum og Røyken Storband underholder under kanalåpningen den 27. mai! Hurum og Røyken Storband består av 17 musikere samt vokalist og leder. Bandet har eksistert i snart 30 år og samler i dag musikere fra Røyken, Hurum, Drammen og Asker.  I dag som i starten legges det stor vekt på et publikumsvennlig og variert repertoar…

Dette er en viktig dag, med mye aktivitet på området rundt slusene. Dette er også dagen da Halden Padleklubb har sitt arrangement «Kanalturen 2017». Museet er åpnet med kanoutleie. Slusekammeret er fullt av kajakkentusiaster som deltar på padlearrangementet. For første gang i 2017 er det også «lørdag i slusene», med musikalsk underholdning av ulike lokale…

Hurra, nå blir det passasjerbåtrafikk på Haldenkanalen i sommer allikevel. Nye eiere overtar båten MS Strømsfoss og Kanalselskapet ser fram til et meget godt samarbeid med nye aktører. Vi gleder oss. Vi kommer tilbake til presentasjon av de nye eierne når formalitetene er i orden.

Finstadbru var en en togstasjon på Urskog-Hølandsbanen “Tertitten” mellom Sørumsand og Skulerud. Stasjonsbygningen er nå ferdig utvendig restaurert, med midler fra Jernbaneverket.  Det er Aurskogbanen som setter bygningen i stand. Det er også lagt ca. 50 m jernbanespor på stedet. På Skulerud vil det i 2017 bli fullført 700 m med skinnelegging. All heder til…

Riksantikvaren har for 2017 tildelt Haldenkanalen v/Kanalselskapet nesten 3,5 mill. kr for istandsetting og vedlikehold av kanalen. I tillegg kommer et forhåndstilsagn for 2018 på 2,5 mill. kr. Bevilgningene skjer gjennom Riksantikvarens Bevaringsprogram for tekniske- og industrielle kulturminner, hvor Haldenkanalen er ett av 15 anlegg på landsbasis. Kanalselskapet er svært takknemlig og glad for midlene.…

Etter to år med fullsatte tribuner er det klargjort for tredje sesong. Trekløveret Dennis Storhøi, Alexander Rybak og Samuel Fröler er klare for en ny fantastisk sesong. Spelet foregår i Ørje sluseamfi, med 11 forestillinger i perioden fra 23. juni til 2. juli. Billetter kan kjøpes på ticketmaster. Soot Spelet har egen nettside, www.soot-spelet.no

Messa i Telenor Arena på Fornebu var også i år godt besøkt med over 40.000. Visit Østfold hadde stand hvor bl.a. regionens nye reiselivsguider for 2017 ble presentert; “Opplev indre Østfold” og “Haldenguiden”. Haldenkanalen er godt presentert i begge guidene.

Gjensidigestiftelsen har bevilget kr 60.000 til Haldenkanalens Venner til innkjøp av tre dresiner til Skulerud. Skulerud stasjon reetableres med midler fra Riksantikvaren, og det er allered lagt 200 m med jernbaneskinner. Totalt skal det legges 700 m med jernbanespor. En stor takk til Gjensidigestiftelsen. Det er lang bestillingstid på dresiner, men vi håper at vi…

Fritidsbåttrafikken gjennom slusene i Haldenkanalen økte fra 2015 til 2016 med 13 %. Totalt ble det sluset 197 fritidsbåter. Vi håper på en god sommer i 2017 med stor aktivitet på og langs Haldenkanalen. Stadig flere oppdager Haldenkanalen, og vi er klare for storinnrykk.